”Burka” de Sergio García Zamora. Traducere/ Traducción © Elisabeta Boțan.

 
Sergio García Zamora

Burka

După paravan trăiește goliciunea.
Goliciunea ia trupul celui care se dezbracă.
E focul care nu consumă materia.
Este singura apă din afara continentului.
Respiră goliciunea, se recunoaște.
Dar deja vin să o înăbușe.
Durează puțin episodul uman al goliciunii.
E condamnată la reîncarnare.
De  multă vreme goliciunea a marcat pragul,
a ieșit în stradă, în piață, la fântâna din piață.
A fost lovită cu pietre, lovită cu bâte, a fost închisă.
Au condamnat-o să îmbrace burka.
Burka, închisoarea care te urmărește peste tot.
O închisoare de bumbac și de in.
Un giulgiu umblător unde putrezește goliciunea.
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan

Burka 

Detrás del biombo vive la desnudez.
La desnudez toma el cuerpo de quien se desnuda.
Es el fuego que no consume la materia.
Es la única agua exterior al continente.
Respira la desnudez, se reconoce.
Pero ya vienen a asfixiarla.
Dura poco el episodio humano de la desnudez.
Está condenada a la reencarnación.
Hace tiempo la desnudez franqueó el umbral,
salió a la calle, a la plaza, a la fuente de la plaza.
Fue apedreada, fue apaleada, fue apresada.
La condenaron a llevar una burka.
Una burka, una cárcel que te sigue a todas partes.
Una cárcel de lino y algodón.
Una mortaja andante donde se pudre la desnudez.

Comentarios