viernes, 11 de mayo de 2018

”Proces de descompunere numărul 7” - ”Proceso de descomposición número 7"de Álvaro Hernando Freile.Traducere/ Traducción ©Elisabeta Boțan

Álvaro Hernando Freile


Proces de descompunere numărul 7


Așa sunt apele de sare, atât de pline de deșertt și lumină
că unul nu uită lutul și că a călcat vreodată iarba.
Ne-amintim de casa noastră, la țărmul mării goale,
învăluită de vânturi de piatră, imună la strigătul timpului.


Dar pielea de piatră se fisurează, casa se cufundă în nisip,
sarea roade ferestrele, apa ne bea temerile.
Sarea izvorului ne cheamă, zice că ne alăptează,
și, la fiecare sorbitură pe care o bem, în realitate, ne uscă sufletul.


Curând nu va mai rămâne nimic, nici noapte, nici sare, nici apă,
nici izvor de intensă lumină, nici speranță, nici privire.
Nu vor mai rămâne picături desperecheate, nici în ploaie, nici în litere,
și nici temerile, consumate de oameni
care uită când plouă și unu-și aduce aminte în pat,
când ideile se limpezesc, când casele se dărâmă,
când unul se știe mort, diluat de sare,
vânat de apă.
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan

Proceso de descomposiciónmero 7

Así son las aguas de sal, tan llenas de desierto y de luz 
que uno se olvida del barro y de que una vez pisó hierba.
Recordamos nuestra casa, a la orilla del mar vacío, 
envuelta en vientos de piedra, inmune al grito del tiempo.

Pero la piel de piedra se agrieta, la casa se sumerge en la arena, 
la sal corroe las ventanas, el agua nos bebe los miedos.
La sal del manantial nos llama, nos dice que nos amamanta, 
y, a cada sorbo que damos, en realidad, nos deseca el alma. 

Pronto no quedará nada, ni noche, ni sal, ni agua, 
ni manantial de luz intensa, ni esperanza, ni mirada. 
No quedarán gotas sueltas, ni en la lluvia, ni entre letras, 
tampoco quedarán los miedos, consumidos por los nombres 
que se olvidan cuando llueve y uno recuerda en la cama, 
cuando se limpian ideascuando se derruyen casas, 
cuando se sabe uno muerto, diluido por la sal, 
depredado por el agua. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario