viernes, 16 de marzo de 2018

”Fiecare visează” - ”Cada uno sueña”de María Esperanza Párraga Granados. Traducción de español a rumano por Elisabeta Boțan.

 María Esperanza Párraga Granados
Fiecare visează


Fiecare visează cu dumnezeu uneori,
bietul dumnezeu a rămas gol în Africa de Sud
întruchipat în femurul de mărimea unui copil;
sau cel ce rămâne închis în tăcere în mina
ascunsă în pământ, semănat de moartea
ce așteaptă prefăcută clipa de foc
a pasului tău inocent într-o posibilă întâlnire:
în dumnezeul acesta gol ciclul s-a închis.


Dumnezeul acesta care sucombă când toți îl cheamă,
săracul dumnezeu invocat ce moare de frig,
care, cândva, a fost o cometă, care acum e timp,
o secundă plutitoare din eternitatea pierdută
prin apele acestui râu fecund;
venă în sine, în esență, calea străbătută de secole…
Biet dumnezeu refugiat, biet dumnezeu asasin, biet dumnezeu al celor săraci,
biet dumnezeu îndurerat, mereu carne umană,
invocat
       și pierdut.
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan

Cada uno sueña con dios a ratos,
pobre ese dios desnudo que se queda en Sudáfrica
encarnado en el fémur del tamaño de un niño;
o el que queda en silencio encerrado en la mina
escondida en la tierra, sembrado por la muerte
que espera agazapada el momento de fuego
de tu paso inocente que en potencia es encuentro:
el ciclo se ha cerrado en ese dios vacío.

Ese dios que sucumbe cuando todos lo llaman,
pobre dios invocado que se muere de frío,
que fue cometa un día, que ahora es tiempo,
un flotante segundo de eternidad perdida
a través de las aguas de este fecundo río;
vena en sí, en esencia, camino recorrido por los siglos...
Pobre dios refugiado, pobre dios asesino, pobre dios de los pobres,
pobre dios dolorido, siempre carne de humano,
invocado

      y perdido.

No hay comentarios:

Publicar un comentario