lunes, 29 de mayo de 2017

"Te amo" - "Te iubesc"de Liviu Ioan Stoiciu. Traducción de español a rumano por Elisabeta Boțan.

Liviu Ioan Stoiciu
Te amo


Vivo de mí y para mí, viejo pirata, no
vivo de ti ni  para ti. Y
no quiero robar nada, para tener algo que ocultar,
tampoco quiero recorrer
la corriente del golfo, que trastorna el clima de Europa.
Tampoco tengo pensado presentar en forma
de espiritu la sal, el azufre
y el mercurio
que hay en mí. No soy yo el centro de todas las cosas y 
tampoco su circunferencia. Quiero decir
que soy consciente de mis limites y de lo que me determina
desde fuera. No tengo ningún poder 
ilimitado y tampoco tengo
algún tipo de ceremonial que sea mío: soy un bárbaro misericordioso
y no soy digno de despecho. No
tengas miedo de mí, por favor. No alabo a los ángeles. Creí que no iba a verte jamás,
los seres horrorosos del caos
y del mal siguen luchando contra mí,
sin cesar. Ahora 
estoy en un plano que había abandonado, no sé cómo: 
soy yo y lo soy.
¿Entiendes mi estado mental?   
Experimento sobre mi propia piel, paso de mí
para llegar desde Dios a 
las cosas... Me esperan otros viajes. Te he fastidiado 
una tarde que pudo haber sido agradable, ¿no?
Te amo.
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan

Te iubescTrăiesc pentru mine și din mine, bătrâne pirat, nu
pentru tine și nici din tine. Și
nu vreau sa fur nimic, să am ce să ascund,
nici să străbat
curentul golfului, care dă peste cap clima în Europa.
Nici n-am de gând să prezint sarea, sulful
și mercurul din mine sub forma
spiritului. Nu sunt eu centrul tuturor lucrurilor și
nici circumferința. Vreau să spun
că sunt conștient de limitele mele și de determinările
din afară. Nu am nici o putere
nelimitată și nici
un fel de ceremonial al meu: sunt un barbar milostiv
și nu sunt demn de dispreț. Nu te
teme de mine, te rog. Nu mă proslăvesc îngerii. Am
crezut că n-am să te mai văd niciodată,
ființele groaznice ale răului
și haosului luptă împotriva mea în continuare,
nu iau nici o pauză. Acum
sunt într-un plan pe care l-am părăsit, nu știu cum:
sunt eu și nu sunt.
Înțelegi starea mea mentală?
Fac experiențe pe propria-mi piele, trec prin mine
pentru a ajunge de la Dumnezeu la
lucruri... Mă așteaptă alte călătorii. Ți-am stricat o
seară care ar fi putut să fie plăcută, nu?
Te iubesc.


No hay comentarios:

Publicar un comentario