martes, 22 de noviembre de 2016

”Pentru voi toți, aleși ai versului” - ”Para todos vosotros, elegidos del verso” de Elena Marqués Núñez. Traducción de español a rumano por Elisabeta Boțan

Elena Marqués NúñezPentru voi toți, aleși ai versului


Pentru voi toți, aleși ai versului,
ce vă imaginați reptile unde înnoptează cearșafuri,
ce sălășluiți în simboluri prin bunăvoința unui dumnezeu,

ce rătăcește pierdut printre cruci goale.


Eu, ce scrutez destinul pe un cer momentan
fără să cunosc orbirea lui Orion,
cel care triturez mere așteptând minunea
bucății de pâine și a peștelui și aprinderea apei,
rămân în așteptare cu buzunarul în floare
dar descopăr doar o grămadă de scame
ca niște copii abandonați.


Poate voi găsi clondirul 
care să transforme miasma în licoare
să împrăștie pleava ce repopulează și îngheață
pielea grădinilor
într-o nocturnă de Satie sau de Chopen.


Niciodată nu va mai săruta magia vorbei
ochiul ce împărtășește cu conservă de sardine
și ignoră adevărul melcului
în furtuna fumului și a dorinței.

Nimic nu mă va face să dansez pe ritmul vostru.


(Chiar dacă, mă gândesc bine,
cine m-a pus pe mine să particip la această sărbătoare celestă?)
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan


Para todos vosotros, elegidos del verso

Para todos vosotros, elegidos del verso,
que imagináis reptiles donde pernoctan sábanas,
que habitáis en los símbolos por la gracia de un dios
que deambula extraviado entre cruces desnudas.

Yo, que escruto el destino en el cielo instantáneo
sin conocer de Orión su ceguedad,
que trituro manzanas esperando el prodigio
de la hogaza y el pez y el incendio del agua,
permanezco a la espera con el bolsillo en flor
pero solo descubro un bancal de pelusas
como niños expósitos.

Quizás en un nocturno de Chopin o Satie
encuentre la redoma
que transforme en licor la fetidez
y disemine el tamo que repuebla y escarcha
la piel de los vergeles.

Mas nunca besará la magia del decir
el ojo que comulga con latas de sardinas
e ignora la verdad del caracol
en el turbión del humo y el deseo.

Nada conseguirá que baile a vuestro ritmo.

(Aunque, si bien lo pienso,
¿quién me instigó a acudir a esta fiesta celeste?)
No hay comentarios:

Publicar un comentario