viernes, 9 de septiembre de 2016

”A ciertas horas” - ”La anumite ceasuri” de Liliana Rus. Poema traducido al español por Elisabeta Boțan.

Liliana Rus
A ciertas horas             A ciertas horas,
todas las cosas surgen en mi mente con facilidad.

La luz abundante del verano sobre tu cabeza,
un melancólico contorno que parecía rodearte
                                                 cada vez más fuerte…

La sonrisa triste, como de los de comienzos,
la sabiduría amarga y las palabras en medio de cuales
alguna estrella dejaba su peso.
Una mezcla de molestia y un deseo de cometer algo,
para la admiración de los que dudaban de tus fuerzas.


El lugar ansiado en el medio del universo donde no has pisado,
el descubrimiento certero del deseo oculto,
la inquietud romántica, semejante a la lluvia
que lava y desata los nudos dolorosos.

Los restos de tus sueños
se fundieron en convicciones inmutables.

A ciertas horas, cuando se atenúa la luz,

un niño adorado empieza a volar.
Contactar con la traductora  Elisabeta BoțanLa anumite ceasuri

La anumite ceasuri,
toate răsar cu uşurinţă în mintea mea.

Lumina îmbelşugată a verii deasupra capului tău,
un contur melancolic care părea să te împresoare
                                                          tot mai strâns...
Zâmbetul trist, ca de la începuturi,
înţelepciunea amară şi cuvintele în mijlocul cărora
câte o stea îşi lăsa greutatea.
Un amestec de jenă şi dorinţa de a săvârşi ceva,
spre admiraţia celor care se îndoiau de puterile tale.

Locul râvnit în miezul universului în care nu ai călcat,
descoperirea certă a dorinţelor ascunse,
însufleţirea romantică, asemenea ploii
care spală şi dezleagă dureroasele noduri.

Rămăşiţele năzuinţelor tale
s-au topit în convingeri nestrămutate.

La anumite ceasuri, când lumina se subţiază,
un copil adorat îşi ia zborul.

No hay comentarios:

Publicar un comentario