martes, 30 de agosto de 2016

”Invierno decadente” - ”Iarnă decadentă” de Mircea Petean. Poema traducido al español por Elisabeta Boțan

Mircea Petean

 26 (Invierno decadente)

porque la tierra gira alrededor de su eje
dando vida a los días y a las montañas
hoy llueve


los perros disparados se retuercen en el barro
hojas blancas  hojas variopintas
hojas desde hace un año yen el carrete de un magnetófono
como en un tiovivo en el viento
el vaso de vodka y el rollo de esparadrapo

un aedo con labios caídos
gira llevando en brazos una locha
llena de encanto y mal genio

quizás debería ser la preferida
del camarada cuchitril -
dices


que solo tú tengas  fans
yo también necesito mis aduladores
egoísta


porque la tierra gira alrededor del sol
dando vida a las estaciones
aparecieron los espantajos


una ramita de tierra
aureolada por miríadas de expertas orejitas
describe en el cielo la espiral de un futuro amor pasado
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan

pentru că pământul se învârte în jurul axei sale
dând naştere munţilor şi zilelor
azi plouă

se răsucesc în noroi câini împuşcaţi
foi albe foi pestriţe
frunze de mai an şi

pe banda de magnetofon
ca într-un carusel se-nvârt
paharul de votcă şi rola de leucoplast

un aed cu gura căzută
giruetează ţinând în braţe o zvârlugă
plină de şarm şi arţag

ar trebui poate să fiu preferată
tovarăşului chichineaţă –
zici

numai tu să ai fanii tăi
am şi eu nevoie de adulatorii mei
egoistule

pentru că pământul se învârte-n jurul soarelui
dând naştere anotimpurilor
au apărut sperietorile

o crenguţă de pământ
aureolată de miriade de urechiuşe experte
descrie pe cer spirala unei viitoare foste iubiridomingo, 28 de agosto de 2016

"El regalo" - "Darul" de Ion Pillat. Poema traducido al español por Elisabeta Boțan


Ion Pillat
Foto tomada de WikipediaEl regalo


Dame la paz del atardecer que tienes en tus manos.
Contactar con la traductora Elisabeta BoțanDarul

Dă-mi pacea înserării pe care-o ţii în mâini.

sábado, 27 de agosto de 2016

"Arte poética" - "Artă poetică" de Ion Pillat. Poema traducido al español por Elisabeta Boțan

Ion Pillat
Foto tomada de Wikipedia


Arte poética


No las palabrasel silencio da voz al canto.
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan


Artă poetică


Nu vorbele, tăcerea dă cântecului glas.

"Camino de noche" - "Drum de noapte" de Ion Pillat. Poema traducido al español por Elisabeta Boțan

Ion Pillat
Foto tomada de Wikipedia
Camino de noche

En polvo de recuerdos nos envolvió la luna.
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan


Drum de noapte

Ne învelise luna în colb de amintiri.

miércoles, 24 de agosto de 2016

”Padre nuestro” - ”Tatăl nostru” de Liviu Antonesei. Poema traducido al español por Elisabeta Boțan

Liviu Antonesei

Padre nuestro

Un hombre solo en la ventana -
un rayo parte las bóvedas y ve.
Dragones del pensamiento, peñascos perfumados.
Un rostro triste y bueno tal llamas grandes y blancas sobre los campos,
sobre lagunas ocultas en los bosques
de fárfaras y cicutas. 
Contactar con la traductora Elisabeta BoțanTatăl nostru

Om singur în fereastră —
un fulger despică bolţile şi vede.
Balauri ai gândului, stânci parfumate.
Un chip trist şi bun cum flăcări mari şi albe peste cîmpii,
peste iazuri ascunse-n păduri
de podbal şi cucută.
”Estatuto” - ”Statut” de Mamier Angela Nache. Poema traducido al español por Elisabeta Boțan

Mamier Angela Nache
Estatuto

bolsas de plástico, aves blandas y delgadas
con sabor a gallina,
etiquetas, colorantes, aglomeraciones
tapan el frasco del desafío
con celofán
programas extraños te cortan
cualquier afán sobrante cualquier rebelión
ya no me atrevo a decir lo que pienso
me apresuro a observar los cambios del estatuto
económico-social de la mujer  
hoy clavan solas un clavo en la pared
más solteras, independientes
la pasión arde cualquier edad
el hombre fatal maxi-atractivo les espera
cansado y apresurado
los arrebatos de la sangre ya no llevan el alma
debajo de un tren aburrido y banal (¡oh, karenina!)
hoy el bloque de hielo, la torre de la verdad
de modo paradójico me mantienen de pies
incluso camino…
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan


Statut

pungi de plastic, păsări moi slabe
cu gust de găină,
etichete, coloranţi, aglomerări
leagă la gură borcanul sfidării
cu celofan
emisiuni ciudate-ţi taie
orice surplus de elan orice răzvrătire
nu-ndrăznesc să mai spun ce gândesc
mă grăbesc să observ salturi în statutul
economico-social al femeilor
azi bat şi singure-un cui în perete
mai celibatare, independente
pasiunea arde orice vârstă
bărbatul fatal maxiatractiv le întâmpină
obosit şi grăbit
izbucnirile sângelui sufletul nu mai duc
sub un tren plicticos şi banal (o, karenina!)
astăzi blocul de gheaţă, turnul adevărului
mă ţin paradoxal în picioare
chiar umblu...

martes, 23 de agosto de 2016

"Éxtasis" - "Extaz" de Mamier Angela Nache. Poema traducido al español por Elisabeta BoțanMamier Angela Nache

Éxtasis

¡La llama tierna del corazón en flor
Aún gime bajo la nueva flama
El hombre acaricia a su mujer
Desde los talones
Hasta los ojos de sal
Sus brazos apenas abarcan
Tanto asombro y tanto festejo
Sin engalanarse
El grillo blanco desde su cuna
Llora
Y pide de repente
Madre y Padre
Olvidados en la segunda
Y la más pura
Luna de miel!
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan


Extaz

Crudă văpaia inimii-n floare
Încă icnește sub noua văpaie
Bărbatul îșî mîngîie femeia
De la călcîie
Până la ochii de sare
Brațele-i abia mai încap
Atâta uimire și sărbătoare
Neprimenit
Greierul alb din scutec
Plânge
Şi-și cere deodată
Mama și Tatăl
Uitați în a doua
Şi cea mai curată
Lună de miere !

”Fuga” - ” Fugă” de Simona Nestor Popescu. Poema traducido al español por Elisabeta Boțan

Simona Nestor PopescuFuga

Ya no puedo demorarme más entre renglones
ya que el misterio abarcado entre
las huellas de los pasos
que aún no han intentado
voltear los horizontes
se convirtió
en un insignificante milagro
imposibilitado
de subir a los hombros
redondos de la esfera colocada sobre
los hombros del descubridor del mundo.
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan


Fugă

Nu mai pot zăbovi printre rânduri
deoarece misterul cuprins între
urmele paşilor
care nu au încercat încă
să răstoarne orizonturile
s-a transformat
într-un neînsemnat miracol
împiedicat
să se caţere pe umerii
rotunzi ai sferei aşezate pe
umerii descoperitorului lumii.

lunes, 22 de agosto de 2016

”Fieras aturdidas” - ”Fiare buimăcite” de Simona Nestor Popescu, traducción de rumano a español por Elisabeta Boțan

Simona Nestor Popescu
  Fieras aturdidas

Los envidiosos oscurecen la luz de la vivencia.
Despedazan con sus dientes de fieras aturdidas
La esperanza postrera, el sueño postrero, el amor postrero.
Te desgarran la voz de la sangre de las uñas.
Odian.

Si tienes fuerza (y debes tenerla,
de otro modo no hubieses sobrevivido a las garras pesadas 
si te hubieses dejado perjudicado por tu encanto),
insúltalos en tu pensamiento o a la cara, de todas formas no importa.
Ya no importa.
Contactar con la traductora Elisabeta BoțanFiare buimăcite

Pizmașii întunecă lumina trăirii.
Zdrobesc cu dinții lor de fiare buimace
Ultima speranţă, ultimul vis, ultima iubire.
Îţi răzuie de pe unghii glasul sângelui.
Urăsc.

Dacă ai putere (şi trebuie să ai,
altfel n-ai fi supravieţuit ghearelor istovitoare
dacă te-ai fi lăsat păgubit de farmecul tău),
suduie-i în gând sau pe faţă, oricum nu contează.
Nu mai contează. 

"Entre las amapolas rojas…" - "Între macii roşii..." de Liviu Antonesei, traducción a español por Elisabeta Boțan


Liviu Antonesei
Entre las amapolas rojas…

Entre las amapolas rojas de campo (el campo vasto y verde
tal polvorín camuflado de miradas indiscretas)
empezó otra vez la masacre. ¡Es de día, hay sol de verdad!
Una alegría difusa pasa lentamente por los alisos…

La maquinaría morruda se dirige hacia mí rugiendo con sus orugas
de forma persuasiva.  Pero ella es de carne y sangre. La espero
                                                                                                                inmóvil.Entre las amapolas rojas de campo, empezó otra vez la masacre…  
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan

Între macii roşii...

Între macii roşii de câmp (câmpul mare şi verde
ca o pulberărie camuflată de priviri indiscrete),
măcelul iar a început. E plină zi, e soare cu adevărat !
O bucurie difuză trece alene printre arini...

Maşinăria botoasă se-ndreaptă spre mine uruind persuasiv
din şenile. Dar ea e din carne şi sînge. O aştept
nemişcat.

Între macii roşii de cîmp, măcelul iar a început...

domingo, 21 de agosto de 2016

POEM(A) - 3- de Alexandru Uiuiu, traducción a español por Elisabeta Boțan

Alexandru Uiuiu

POEMA 3

***

Diana, de la cuna otoñal de yerbas
En tu corazón - torrente de brasa
Envío una flecha - atenta mirada
A lo que es más hondo que el carácter

De carne, de carne-
Si estuvieses hecha de carne
Los árboles afilarían el hachón
La flecha hacia el eje de tu corazón
Solo recorre el vaho, una vía, un espacio

De estroncio, de potasio - mixtura maestra
Si tú fueras a ser - mineral, alta muralla
Una textura fina que percibiría en el agua
Pero eres éter, renace mi deseo

Torna con acierto a los ojos la flecha 
En la tensa cuerda sosegada baila
El suave temblor, la música en gotas
Échale en lágrimas sobre mi cara de barro
Contactar con la traductora Elisabeta BoțanPOEM 3
***

Diana, din leagăn de ierburi tomnatec
În inima ta – şuvoi de jăratec
Trimit o săgeată – atentă privire
Spre ceea ce e mai adînc decît fiire

Din carne, din carne -
Din carne de-ai fi fost tu făcută
Securea copacii ar fi s-o ascută
Străbate doar abur, un spaţiu, o cale
Săgeata spre crugul inimii tale

Din stronţiu, potasiu – savant compozit
De-ar fi tu să fii – mineral, înalt zid
Afină alcătuire prin apa-aş cunoaşte-o
Dar tu eşti eter, dorinţa-mi renaşte-o


Săgeata întoarce-o chitit către ochi
Pe coarda întinsă dansează senină
Vibraţia fină, muzica-n stropi
Arunc-o în lacrimi pe chipu-mi de tină"Tiempo fecundo" - "Timp fecund" de Mamier Angela Nache , traducción de rumano a español por Elisabeta Boțan

Angela Mamier Nache

Tiempo fecundo


El cuerpo rodeado de aros de fuego
Grita olvidado en la hoguera del parto
Pidiendo aplastado una solución
Los ojos agrandados buscan su instante
Oculto en el sosiego prometido
En igual medida
Los segundos se ríen y lloran
Girando confusos alrededor del alcázar
Ay, está prolongada carcajada
Aún rompe los tensos
Tímpanos de la eternidad
En la barca de las horas de vigilia

El hombre espera…Timp fecund

Trupul încins în inele de foc
Strigă uitat pe rugul facerii
Cerându-şi strivit dezlegarea
Ochii măriţi îşi caută clipa
Ascunsă-n seninul promis
Secundele râd şi plâng
Deopotrivă
Rotindu-se tulburi în jurul cetăţii
Vai, hohotul acesta prelung
Încă mai sparge-ncordate
Timpanele eternităţii
În lotca orelor de căpătâi
Bărbatul aşteaptă…

"Am nevoie să vorbesc" - " Necesito hablar" de Zhivka Baltadzhieva, traducción de español a rumano por Elisabeta BoțanAm nevoie să vorbesc


cu vocea ce niciodată nu se înalță,
vocea
pe care nimeni nu o aude,
cu privirea tot mai
introspectivă.
Mai înăuntrul peisajului
ignorat.
Mai înăuntru
ca somnul.
Mai înăutru ca trezirea
În flăcări.Necesito hablar


con la voz que nunca se alza,
la voz
que nadie oye,
con la mirada más y más
introspectiva.
Más adentro en el paisaje
ignorado.
Más adentro
que el sueño.
Más adentro que el despertar
en llamas. 

Contactar con la traductora Elisabeta Boțan