martes, 12 de abril de 2016

”Dicotomie saussuriană” - ”Dicotomía saussureana" de José Antonio Olmedo López-Amor, Heberto de Sysmo


José Antonio Olmedo López-Amor, Heberto de Sysmo
DICOTOMIE SAUSSURIANĂ

Această patrie, tranșee și adăpost,
această unealtă, această armă, această genială invenție,
un argou a ceea ce n-a existat,
argoul hoților care glosează, dialect în alambic;
e mai mult decât pot să dau,
este peste puterile mele.

Acest complicat șiretlic, străin omului,
caută interacțiunea, vulgară, profană,
a celui care — prin exprimare— e răsplătit.

Acest jargon pentru toate și al nimănui;
arhitectură înrudită cu conștiința,
felul acesta de a crede că suntem și spunem,
această acumulare de semne  lipsite de duioșie
este limbajul meu?
Tradus în română de Elisabeta Boțan
DICOTOMÍA SAUSSUREANA


Esta patria, trinchera y escondite,
esta herramienta, este arma, este genial invento,
argot de lo no sido,
germanía que glosa, dialecto en alambique;
es más de lo que puedo dar,
es más allá de mí.

Este entramado ardid, ajeno al hombre,
busca la interacción, vulgar, profana,
de quien —por expresar— recibe dicha.

Esta jerga de nadie y para todo;
arquitectura afín a la conciencia,
este modo de creer que somos y decimos,
este acopio de signos sin ternura
¿es mi lenguaje?
Traducido al rumano por  Elisabeta Boțan


No hay comentarios:

Publicar un comentario