domingo, 26 de julio de 2015

"Un pensamiento" - "Un gând" de Elena Liliana Popescu (traducido al español por Elisabeta Boțan)

Elena Liliana Popescu
UN PENSAMIENTO

Quiero 
dejar
algo
de mi verdadero
ser,
lo que jamás 
se pierde,
un puro pensamiento
en el tiempo
suspendido,
que nos ata
y nos desata
la vida,
entera.


UN GÂND

Vreau
să vă las
ceva
din fiinţa mea
adevărată,
ce nu se pierde
vreodată,
un gând curat
peste timp
suspendat,
ce ne leagă
şi ne dezleagă
viaţa,
întreagă.


miércoles, 22 de julio de 2015

”Nemișcare” - ”Quietud” de Marina Centeno (traducido al rumano por Elisabeta Boțan)

Marina Centeno

NEMIȘCARE

Frunza se adăpostește în gol
cu docilitatea desprinsă
de abandonul unei tristeți.QUIETUD
                     

La hoja se cobija en el vacío
mansamente desprendida
por la orfandad de una tristeza.

lunes, 20 de julio de 2015

”Poemul” - ”El poema” de Daniel Montoly (traducido al rumano por Elisabeta Boțan)

Daniel Montoly


POEMUL

Mâinile înfinite
care mi-au dat
acea lovitură
sentențioasă,
nu au lăsat ecou
sau urmă
care să-l trădeze
pe agresor.

Răsunetul
a împărțit ziua
în semnale
pe care păsările
le citeau
la căderea
serii.

Apele
neliniștite,
vociferau în adânc
o profundă prevestire,
ca o profeție,
de un acum
viitor, mai târziu,
cănd totul s-a descoperit.EL POEMA


Las manos infinitas
que propinaron
aquel golpe
sentencioso,
no dejaron eco
o vestigio
que delate
la forma del agresor.

El estrépito
dividió al día
en señales
que los pájaros
fueron leyendo
con la caída
de la tarde.

Las aguas,
inquietas,
vociferaron al fondo
un presagio profundo,
cual profecía,
de un ahora
por venir, más tarde,
al develarlo tododomingo, 19 de julio de 2015

"En un instante de paz" - ”Într-o clipă de liniște” de Elena Liliana Popescu ( traducido al español por Elisabeta Boțan)

Foto by Elisabeta Boțan
EN UN INSTANTE DE PAZ

Te vi,
en un instante de paz
más allá de las máscaras 
de tu orgullo
y,
mirando en tu alma,
eras uno conmigo...

Del libro "Dónde estás, Tiempo?", Editorial, Curtea veche, Bucarest, 2007


ÎNTR-O CLIPĂ DE LINIȘTETe-am văzut,
într-o clipă de liniște
dincolo de măștile
orgoliului tău
și,
privind în sufletul tău,
erai una cu mine...

Din cartea ”Unde ești, Timp?”, Editura Curtea Veche, București, 2007

sábado, 18 de julio de 2015

”Elisabetei Boțan” - ”A Elisabeta Boțan” de Enrique Sabaté (traducido al rumano por Elisabeta Boțan)


Enrique Sabaté,
foto by Asela EmeElisabetei Boțan

Frumoasa vorbă
a pitonisei,
lumea se duce la slujba ei
iar tu mergi spre stea.
Doliul și urma
înaripatei planete.
În imaginația
care e cuibul sufletului
ceea ce e scris și trăit 
e focul iubit.


A Elisabeta Boțan

La palabra bella
de la pitonisa,
va el mundo a su misa
y tú hacia la estrella.
El duelo y la huella 
del planeta alado.
En lo imaginado
que del alma es nido
lo escrito y vivido
es el fuego amado.

viernes, 17 de julio de 2015

”Eu cred” - ” Yo creo...”de Angélica Santa Olaya (traducido al rumano por Elisabeta Boțan)

Angélica Santa Olaya
EU CRED...în inima profundă a nopții

în ceea ce spune când păstrează tăcerea
în aripile liniștite ale fluturilor așteptând semnalul soarelui
în mâinile care lucrează fără a fura pâinea celuilalt
în străzile care cască cu ultimul pas al înserării
și în Libertate deplină
așa
încât să încapă în ea
și
un Nu


YO CREO…

en el corazón profundo de la noche
en lo que dice cuando guarda silencio
en las quietas alas de las mariposas esperando la señal del sol
en las manos que trabajan sin robar el pan a otro
en las calles que bostezan con el último paso de la tarde
y en la Libertad de cara ancha
tanto
que en ella quepa
también
un No

”Tortură” - ”Tortura” de David Bazo Galán (traducido al rumano por Elisabeta Boțan)David Bazo Galán

TORTURĂZgârie-mi ochii, obrajii,

și mori în gura mea
cu un strigăt tăcut,
sărat.

TORTURA


Aráñame los ojos, las mejillas,
y muérete en mi boca
con un grito silencioso,
salado.
Hazel Messiatz (14/05/2013)

”Floarea cadavrelor” - ” La flor de los cadáveres” de Daniel Montoly (traducido al rumano por Elisabeta Boțan)

Daniel Montoly


FLOAREA CADAVRELORDin cealaltă parte
a strigătului neașteptat
ajunge la mine vocea liniștită ,
care trebuie grabnic acceptată
de cei care se opun
oricărui lucru
ce nu este o profundă
previziune a posibilului.
a durerosului,
și care ca
o buruiană
crește
în partea prezisă a ochiului.


Dorința de a-l vedea înflorit,
ca un trandafir, peste măruntaiele 
unui cadavru.


LA FLOR DE LOS CADÁVERES

Del otro lado
del inesperado grito
me llega esa voz tranquila,
que urge a ser aceptada
por quienes se oponen
a cualquier cosa
que no sea una honda
previsión de lo posible,
lo doloroso,
y que como
una mala hierba
crece
en la parte predecible del ojo.

Ansía verle florecer,
cual rosa, sobre las tripas
de un cadáver


jueves, 16 de julio de 2015

”Pești” - ”Peces” de Angélica Santa Olaya (traducido al rumano por Elisabeta Boțan)

Angélica Santa Olaya

PEȘTI

Nu se poate striga:
Libertate!


Și în același timp
să fugi după păsări
cu foarfecele în mână.


În ce oglindă, râu
sau piatră întunecată șlefuită
vom putea într-o zi
să ne vedem distrugând
cu ochii legați
cristalul unde se agită
peștii însomniei?  


PECESNo se puede gritar:
¡Libertad!

Y al mismo tiempo
correr tras los pájaros
con la tijera en la mano.

¿En qué espejo, río
u oscura piedra pulida
podremos algún día
vernos destrozando
con los ojos vendados
el cristal donde se agitan
los peces del insomnio?

"Dualidad" - "Dualitate" de Elena Liliana Popescu (traducido al español por Elisabeta Boțan)

Elena Liliana Popescu

DUALIDAD

Cuando el sol está lejos
y dispersada la luz de las estrellas,
hay una hebra de oscuridad
y otra de luz, en juego se abrazan
y la luna fría, pálida, callada lo mira.
La voz de ella atraviesa el silencio.
– ¡Oh, loco juego, si pudieras darme
a cambio de silencio, incertidumbre
y por la soledad, inquietud!
¡Pide lo que quieras
y si pudieras, me cumplas
ese ruego!
– ¿Me pides inseguridad?
¡Nada es más fácil!
Pero sé, que en cuanto
vivas la incertidumbre,
ayuda otra vez me pedirás.
¡Entonces debería darte,
lo que ahora te pido!....
DUALITATE


Când soarele-i departe
şi-a stelelor lumină-i dispersată,
doar geană de-ntuneric
cu geană de lumină, se cuprind în joc
şi luna rece, palidă, tăcută îl priveşte.
Tăcerea e străpunsă de glasul ei.
– O, joc nebun, de poţi,
în schimbul liniştei, nesiguranţă,
şi a singurătăţii, nelinişte să-mi dai!
Orice vei vrea tu cere-mi
de vei putea, această rugăminte
să mi-o îndeplineşti!
– Nesiguranţă-mi ceri?
Nimic nu-i mai uşor!
Dar ştiu, că de îndată
ce vei trăi neliniştea,
tu îmi vei cere din nou, să te ajut.
Ar trebui să-ţi dau atunci,
ceea ce-ţi cer acum!...miércoles, 15 de julio de 2015

"Abc"de Florea Miu (traducido al español por Elisabeta Boțan)

Florea MiuAbc


Cada palabra sin expresar 

es una alegría asesinada.
El silencio se despliega en lagrima.
Cada palabra sin decir
es un pensamiento culpable.
Noche, soledad, desierto – 
¡palabras infelices!
Hablando, nos pertenecemos, habitamos
unos en los otros, estamos juntos,
reconstruyendo el principio.
Al hablar, conoces el alba,
escuchas las aves, sientes la alfombra
de hierba bajo las suelas.
La ausencia de las palabras es ocaso,
es invierno.

Quien brinda la palabra,

recibe generosidad,
tendrá arboles florecidos en sus miradas.
La lluvia de palabras es reconciliación y tranquilidad;
del medio del silencio languidece la tormenta.

Te escucho – ¡me oyes!

Todo es empezar siempre  de nuevo
buscando la similitud con el de antes
que fue, con seguridad, aquí
y te mira con tus propios ojos
de otra parte.


 AbcFiecare cuvânt nerostit
e o bucurie ucisă.
Se aşterne tăcerea în lacrimă.
Fiecare cuvânt nespus
e un gând vinovat.
Noapte, singurătate, pustiu –
nefericite cuvinte!
Vorbind, ne aparţinem, locuim
unii în alţii, sîntem împreună,
reconstruim începutul.
Glăsuind, cunoşti răsăritul,
asculţi păsările, simţi covorul
ierbii sub tălpi.
Absenţa cuvintelor e amurg,
este iarnă.

Cine dăruieşte cuvântul,
cu dărnicie se-alege,
pomi înfloriţi va avea în priviri.
Ploaia cuvintelor e împăcare şi linişte;
din miezul tăcerii mocneşte furtuna.


Te ascult – mă auzi!
Totul e să o iei mereu de la capăt
căutând asemănarea cu cel dinainte
care a fost, în mod sigur, aici
şi te priveşte cu propriii tăi ochi
de altundeva.

lunes, 13 de julio de 2015

”Setea timpului”-”La sed del tiempo”de Daniel Montoly (traducido al rumano por Elisabeta Boțan)

Daniel Montoly


SETEA TIMPULUI

Aveam o sete inextingibilă
de secolele, care au batjocurit
truda ceasurilor,
vechea scuză
de a nu muri,
cu ochii închiși,
cum au murit ceilalți
pe care amintirea
nu a ajuns să îi țină la sânul său
și nici cu au fost primiți
ca fosile ale cuvântului,
sfidând vârsta
timpului.

 LA SED DEL TIEMPO


Tuve la sed inextinguible
de los siglos, que se han burlado
del afán de los relojes,
la vieja coartada
de no morir,
cerrando los ojos,
como murieron otros 
a los que el recuerdo
no alcanzó a acoger en sus senos
y que tampoco fueron recibidos
como fósiles de la palabra,
desafiando a la edad
del tiempo.

sábado, 11 de julio de 2015

”Certuri și rufe murdare” - ” Peleas y trapos sucios” de Daniel Montoly (traducido al rumano por Elisabeta Boțan)

 Daniel Montoly

CERTURI ȘI RUFE MURDARE


Eu m-am certat
cu poezia
ajungând
chiar
să abuzez de ea,
până
când mi-am permis luxul
s-o violez.


Să ierte
feministele
prezente
în sală
sau personajele
de stânga
absente!


Acesta nu se pretinde
a fi un pamflet
șovinist,
nici
un clișeu
de supărare
colectivă,
este vorba, de un
monolog
fără delict,
o imprudență
macistă
de macho fioros
și sălbatic.Într-o noapte
ne-am luat
mână în mână
pe așternutul
patului.
M-a mușcat.
M-a lovit
cu coada
insomniei sale,
și acum
mi-a adus moartea
ca să trăiacă în casa mea
între sexul său
și cărțile mele.
PELEAS Y TRAPOS SUCIOS

Yo me he peleado
con la poesía
llegando
incluso
a abusar
de ella,
hasta
me di el lujo
de violarla.

¡Perdonen
las feministas
presentes
en la sala
o los personajes
de izquierda
ausentes!

Esto no pretende
ser un panfleto
chovinista,
tampoco
un cliché
para el enojo
colectivo,
se trata, de un
monólogo
sin delito,
una imprudencia
machista
de macho fiero
y salvaje.

Una noche
nos dimos
un mano a mano
en el suelo
de la cama.
Me mordió.
Me golpeó
con el rabo
de su insomnio,
y ahora
me ha traído
a la muerte
a vivir a la casa
entre su sexo
y mis libros.martes, 7 de julio de 2015

”An nou” -” Año nuevo"de David Bazo Galán (traducido al rumano por Elisabeta Boțan)

David Bazo GalánAN NOU

După ce punem porți câmpului
unde dansează parfumurile nisipului,
vom dori să uităm ceea ce am zis
și toate intențiile din zorii
noii noastre tranzitări spre nicăieri
din profundul Nostru abism.
Vom privi în urmă, fără nici o vină,
uitând chiar și durerea de a se dezice
și, încă o dată, vom urma distanța
cu noi promisiuni pe buze.
Dacă îți spun că nu cred în bariere,
de ce trebuie continua acest dans de cercuri?
AÑO NUEVO


Después de poner puertas al campo
donde bailan los perfumes de la arena,
querremos olvidar lo que dijimos
y todos los propósitos al alba
de nuestro nuevo transitar a ninguna parte
desde el profundo abismo del Nosotros.
Miraremos atrás, sin culpa alguna,
olvidando incluso el dolor de desdecirse
y, otra vez, perseguiremos la distancia
con promesas nuevas en la boca.
Si te digo que no creo en las barreras,

¿por qué seguir con este baile de círculos?

”Rătăcitor” - ”Errante” de David Bazo Galán (traducido al rumano por Elisabeta Boțan)

David Bazo Galán
RĂTĂCITOR 

Există vise îndoite sub poala
acestor ochi ce cad peste lunile
care dansează în orbitele lor futile.
Dacă mă întrebi,
acum nu mai știu ce este un răspuns,
dacă se bea, dacă se mănâncă,
dacă se desfată, sau dacă moare.
Înainte, calcă-mi mormintele
căci te pot vedea doar în începuturi. ERRANTE


Hay sueños doblados bajo el halda
de esos ojos que caen sobre las lunas
que danzan en sus órbitas inanes.
Si me preguntas,
ya no sé lo que es una respuesta,
si se bebe, si se come,
si se goza, si se muere.
Adelante, camíname las tumbas
pues solo puedo verte en los principios.

(16/01/2015)

lunes, 6 de julio de 2015

"El temor a dormir"- " Teama de somn" de Florea Miu (traducido al español por Elisabeta Boțan)
Florea Miu, foto del archivo personalEL TEMOR A DORMIR


Compro luz en un kiosko de prensa.
Me preparo para arar la niebla.
Avanzo en mí con el sueño
por el aíre cubierto de herrumbre.
Un árbol se despierta del sueño...


¡El trigo crece en los peñascos,
en las boyas, en los acantilados,
el trigo crece en lagrimas!
Dentro de poco hará luz
en "la proposición" campo...
TEAMA DE SOMN

Cumpăr lumină de la un chioşc de ziare.
Mă pregătesc să ar ceaţa.
Înaintez cu somnul în mine
prin aerul cuprins de rugină.
Un pom se trezeşte din vis...

Creşte grîul pe stînci,
în geamanduri, pe faleze,
creşte grîul din lacrimi!
Peste puţin se va face lumină
în „propoziţia” cîmp...