miércoles, 30 de diciembre de 2015

Poem(a) de Sofía Winter traducido al rumano por Elisabeta Boțan

Sofía WinterPOEM


Nisipurile, algele râului
Pe care le străbate o privire.
Și în cealaltă spuma mării,
Coralii și barca mea.
Stelele care se aprind
Și luminează un chip,
Și norii care îl mângâie pe cealalt
Palid ca zorii.
Visul de o noapte
Al tăcutei primăveri
Ce se ciocnește cu vara
Deznădăjduitei luni.
Și eu rezistând în furtună.
Aproape fără piele. Aproape fără suflet.POEMA

Las arenas, las algas del río
Que recorre una mirada.
Y en la otra la espuma marina,
Los corales y mi barca.
Las estrellas que se inflaman
E iluminan una cara,
Y las nubes que acarician la otra
Pálida cual madrugada.
El sueño de una noche
De la primavera callada
Que se estrella contra el verano
De la luna desamparada.
Y yo resistiendo la tormenta.
Ya casi sin piel. Ya casi sin alma.

lunes, 21 de diciembre de 2015

"Tu mano" - "Mâna ta...” de Carmen Focșa. "Poem" de Carmen Focșa. Traducción de rumano a español por Elisabeta Boțan.


Carmen Focșa


TU MANO...


A veces me parecías una sombra suave-amarga

Recordabas a un otoño que jamás existió
Donde las aguas chapoteaban cubriendo miles de cielos
Entonces cada hoja se le parecía
A tu mano - abaniqueando...

La luna se había levantado a cuatro patas

Alumbrando la noche en un aullido de lobo
Me parecía que pasas aplastando tu lágrima en el cielo de la boca
...O, quizás, solo era tu mano, trémula...

Otra vez se nos hace tarde, con frutas inmaduras

Así pensaba en aquel tiempo qué, siendo, lo hubiese reescrito
Semejante a los molinos que consumen su propia abundancia
... O, quizás, tu mano hace la señal de adió...
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan

 MÂNA TA...

Uneori îmi păreai o umbră suav-amăruie
Aminteai de o toamnă care n-a existat nicicând
În care apele clipoceau oblojind mii de ceruri
Atunci fiecare frunză părea
Mâna ta -fluturând...

Luna se ridicase pe cele patru picioare
Născând noaptea-ntr-un urlet de lup
Mi se părea că treci strivindu-ți lacrima-n cerul gurii
...Sau poate era doar mâna ta, fremătătoare...

Iar ne prinde târziul, cu fructe necoapte
Astfel gândeam la vremea pe care, ființănd, aș rescri-o
Asemenea morilor care-și macină propria-ndestulare
...Sau, poate, mâna ta face semn de adio...

viernes, 18 de diciembre de 2015

”Îndepărtări sufocate” - ”Lejanías ahogadas” de André Cruchaga (traducción al rumano de Elisabeta Boțan)
André Cruchaga
ÎNDEPĂRTĂRI SUFOCATE


Mereu rătăcitor, fără cuib, și totuși, ca o pasăre eternă.
Am sufocat dintotdeauna  toate depărtările posibile: e prea mult praf,
sete, nostalgie. (În gara memoriei vacarmul trenului
din copilăria mea, și chiar interminabilele pânze de păianjen ale delirului.)
În final, chiar și depărtările se sufocă în amulete și în multele guri
ale vântului, și în oglinda opacă a fărâmei...
Barataria, 01.XI.2015
LEJANÍAS AHOGADAS


Siempre errante, sin nido,  y sin embargo, como un pájaro inextinguible.
Desde siempre he ahogado todas las lejanías posibles: es demasiado el polvo,
la sed, la nostalgia. (En la estación de la memoria el estrépito del tren
de mi infancia, y hasta las telarañas inacabables del delirio.)
Al final, hasta las lejanías se ahogan en los amuletos y en las múltiples bocas
del viento, y en el espejo opaco de la brizna…
Barataria, 01.XI.2015

"Extra muros" - "Extramuros" Raul Constantinescu (traducido al español por Elisabeta Boțan)Raul Constantinescu
EXTRAMUROS

Ensangrentadas semillas se alzan 
sobre una manada de bocas - cáncer lanzado
mordiendo, rompiendo, tragando-
redes de nódulos nubes de sepia 
el simulacro de la vida exposiciones jubilares
eclipses espíritus malos  reloj ciego...
extramuros nuestra vida
retumbando desde la tierra 
vemos la celebración de un fiasco en blanco-
el maravilloso infierno de servicio
ayer hoy mañana
1984
EXTRA MUROS


Însângerate semințe se înalță 
peste haite de guri - cancer lansat
mușcând, sfâșiind, înghițind-
rețele de noduli nori de sepie
simulacrul vieții expoziții jubiliare
eclipse vârcolaci ceas orb...
extra muros viața noastră
răbufnind de sub pământ
privim celebrarea unui fiasco în alb-
minunatul infern de serviciu
ieri azi mâine
1984

”Duhul muntelui” - ”El espíritu de la montaña” de Daniel Montoly (traducido al rumano por Elisabeta Boțan)

Daniel Montoly

SPIRITUL MUNTELUI


Acum nimeni nu mai vorbește 
în dialectul acela al păsărilor magice
ale căror pene de fulgere
își făceau cuib 
în ochiul vulcanilor morți
fii ai bătrânului ieri din munți.
A fost condamnat la ostracism
de cei care au cedat
cu supunere voința duhului 
care îi hrănea cu teama,
calmând ura
acelei cărți de fantasme.
Și s-au auzit strigăte
împotrivă în ținuturile cenușii.
Au fost victimele torturii
începute de aer,
cu mâinile lor albastre amputate,
cu trupurile lor palide,
muscați de dinții câinilor roșii
au fost găsiți dezmembrați
în stomacul norilor
cu cuvâtul adioului
pe buze, susținând
ultimul sunet
cu gâtlejurile lor de gheață.

 
EL ESPÍRITU DE LA MONTAÑA
 
Ya nadie habla más
en aquel dialecto de pájaros mágicos
cuyas plumas de relámpagos
anidaban 
en el ojo de volcanes muertos
hijos del viejo ayer de las montañas.
Fue condenado al ostracismo
por aquellos que cedieron
dócilmente su voluntad al espíritu 
que se alimenta con el miedo,
apaciguando la ira
de aquel libro de fantasmas.
Y se escucharon gritos 
disentir por los páramos grises.
Víctimas fueron de la tortura
emprendida por el aire,
con sus manos azules amputadas,
con sus cuerpos pálidos 
mordidos por dientes de perros rojos 
los encontraron desmembrados
en el estómago de las nubes 
con la palabra del adiós     
en los labios, sosteniendo 
el último sonido
con sus fauces de hielo.

jueves, 17 de diciembre de 2015

”Brațele tale să mă răpească” - ”Que me rapten tus brazos” de Olga del Carmen Becerra (traducido al rumano por Elisabeta Boțan)Olga del Carmen Becerra
BRAȚELE TALE SĂ MĂ RĂPEASCĂ

Lui Paris


Astăzi vreau să fiu Elena din Troia.
Brațele tale să mă răpească,
cu arme bine încordate
și bine încordați armurierii.
Dar vino, hai răpește-mă că te aștept.
Să nu te intereseze războiul, dezastrul,
ceea ce urmează după atâta mort.
Hai răpește-mă că după răpire,
doar tu și eu vom fi.
Rostește-mi numele încet,
în timp ce de pe buzele mele iese numele tău.
Locul unde se întâlnesc vocalele,
unde se topesc sufletul și fonemele,
acolo unde germinează sărutul,
acolo va sta iubirea pe care ne-o purtăm.
Hai, hai răpește-mă repede.
Nu voi lua bagaje, nici rochii,
nici amintiri.
Nu voi întoarce în urmă privirea,
la reîntâlnire voi veni desculță.
Vei fi doar tu și eu voi fi
în glasul acestei clipe.
Astăzi pentru tine mă numesc Elena,
pentru că mă recunoști ca femeie
și ție astfel mă dărui.

QUE ME RAPTEN TUS ABRAZOS

 A Paris
Hoy quiero ser Helena de Troya.
Que me rapten tus abrazos.
Ven con tus hombres, con tus naves,
con las armas bien tensadas
y bien tensados los armeros.
Pero ven, ven a raptarme que te espero.
No te importe la guerra, el desastre,
lo que viene después de tanto muerto.
Ven a raptarme porque tras el rapto,
tú y yo seremos.
Pronuncia mi nombre despacio,
mientras de mis labios sale el tuyo.
El lugar donde se crucen las vocales,
donde se fundan los fonemas y el aliento,
ahí donde germine el beso,
ahí estará el amor que nos tenemos.
Ven, ven a raptarme pronto.
No me llevaré maletas, ni vestidos,
ni recuerdos.
No  volveré la vista atrás,
iré descalza hacia el reencuentro.
Sólo tú serás y sólo yo seré
en la voz de este momento.
Hoy me llamo Helena para ti,
porque como mujer me reconoces
y es así como a ti me entrego.

martes, 15 de diciembre de 2015

"Sueño" - "Vis" de Radmila Popovici (tradución al español de Elisabeta Boțan)

 Radmila Popovici 
SUEÑO


Un insomnio me besó
en la pestaña más blanca que nevó
en la noche de café
sobre un papel
tan inco-
loro
co-
mo
un
sue-
ño
len-
to
que
baja las
escaleras
de Gólgota y
rompe el Universo
en éxtasis llevando en arma la melodía
de la nota que tiembla sobre la amoratada mejilla
Del libro EvAdán, Editorial Gunivas, 2012

VIS

M-a sărutat o insomnie pe
geana cea mai albă care a nins
în noaptea de cafea 
pe o hârtie
atât de 
inco-
loră
ca 
un
vis
ce 
lin
coboa-
ră trepte-
le Golgotei și
sparge Universul în
extaz purtând în armă melodia
notei ce tremură pe vânătul obraz
Din cartea EvAdam, Editura Gunivas, 2012

Poem(a) de Daniel Vorona (traducido al español por Elisabeta Boțan

Daniel Vorona 

POEMA


las cadenas asimétricas me llaman 
desde el umbral
a ella no le aprieta el corsé

.

:el gato sobre la casa mi sombra y la tuya
gimiendo ahuyentan la oscuridad del día por debajo del temor de otra novia
la cabeza de cerdo salta en la motocicleta

.
(tengo los ojos cerrados y tú
me
pegas alas de carrizo)
.
para hacer creer a la campana que no
existe eco en cual yo no distinga a Dios me he cortado en
7 partes iguales la silla la cama y el agua


POEM
lanțurile asimetrice mă strigă
din prag
pe ea nu o strânge corsetul

.

:pisica pe casă umbra mea și a ta
gemând alungă întunericul zilei pe sub spaima dintr-o altă mireasă
capul de porc saltă pe motocicletă
.
(am ochii închiși tu
îmi
lipești aripi de stuf)
.
ca să fac clopotul să creadă că nu
există ecou în care să nu îl deslușesc pe Dumnezeu mi-am tăiat în
7 părți egale scaunul și patul și apa

1 de Mircea Petean (traducción al español de Elisabeta Boțan)


Mircea Petean 

1

quiero llamarte en alto
por tu nombre
cae una semilla
la lejanía
la palabra no se dice 
se crea

me llama del margen
lo que
estoy alborotando a los dos pasos de
aquí
el matorral de carne y sangre
del más cerca
de la más de cerca
con manos ciegas


quién puede caminar sobre la muerte
como sobre las aguas
suyo será el reino del nombre
Del libro LOS POEMAS DE ANA, Editorial Limes, Cluj, 2017


1

vreau să te strig
pe nume
cade ca o sămânţă
depărtarea
cuvântul nu se rosteşte –
se în-fiinţează

mă cheamă din marginea
ceea
răvăşesc la doi paşi de
aici
hăţişul de carne şi sânge
al celui mai aproape
al celei mai aproape
cu mâinile oarbe

cine poate să păşească peste moarte
ca pe ape
a lui va fi împărăţia numelui
Din cartea POEMELE ANEI, Editura Limes, Cluj, 2017

"Sublimación" - "Sublimare" de Raul Constantinescu (traducido al español por Elisabeta Boțan)

Raul ConstantinescuSUBLIMACIÓN

En un instante sin final
tu también pasarás por ápeiron
ligero como un copo
invisible como un espiritu
más allá de las aventuras de los hidratos de carbono
equinoccio  bandera de la vidamuerte*-
una existencia continua
Păclișa, 24 iunie 2006

*palabra compuesta por el autor (N. del T.)

SUBLIMARE


Într-o clipă fără sfârșit
vei trece și tu în apeiron
ușor ca un fulg
invizibil ca un duh
dincolo de aventurile hidraților de carbon
viețiimorții echinox steag -
existență continuă

Păclișa, 24 iunie 2006

lunes, 14 de diciembre de 2015

”Înstrăinare” - ”Enajenación" de Virgil Diaconu.Traducción de rumano a español por Elisabeta Boțan.Virgil Diaconu


Enajenación 

Conmigo o sin mí, 
mi vida pasa.


Soy el ala de ningún vuelo,
el mar de ningún navío.

Mi alma llena la noche de noche.

¡Qué santa es la luz!, gritaba,
con mis palmas y mis suelas en clavillos...

Tan solo, que he quedado lejos de mí.

Cavo en la piedra un camino sin final.


Cavo y me ahondo...
Contactar con la traductora Elisabeta Boțan
ÎNSTRĂINARE


Cu mine și fără de mine
viața mea se petrece.

Sunt aripă la niciun zbor,
mare la nicio corabie.

Sufletul meu umple noaptea cu noapte.

Ce sfântă este lumina!, strigam,
cu palmele și tălpile în ținte...

Atât de singur, că mi-am rămas departe.

Sap în piatră un drum fără sfârșit.

Sap adâncindu-mă...