lunes, 3 de febrero de 2014

”Lumea foarte aproape”-”Mundo nomasito”de André Cruchaga (traducido al rumano por Elisabeta Botan)

André Cruchaga
LUMEA FOARTE APROAPEAproape că și pivnițele sângerează de ploaie. Aproape că și haina
e fără măsură. Suntem musafiri de ziduri impenetrabile,
—nu încetez mă să gândesc
la indiferența săptămânilor, nici la această meschină asperitate a salivei,
nici la imaginile pânzelor de păianjen.
(Tot firul de lumină termină prin a se pietrifica în rotunjimea dezechilibrului.)
—În urma atâtor plecări, unul sfârșește prin a crede că moartea anticipată
e sigură: rădăcina umbrelor în clinchet,
toate formele ultime sau antepuse ale cunoașterii.
Orizontul e atât de îndepărtat și unul îl vede după colț.
E atât de sigură mizeria, că eu sunt o altă rămășiță în decima ciobului.
Ca să mă amăgesc mă uit la mapamond cu analgezice ...

Barataria, 24.X,2013, din cartea POST-SCRIPTUMMUNDO NOMASITOCerca y las bodegas se desangran de lluvia. Cerca y la ropa
ya no a la medida. Somos comensales de muros impenetrables,
—no dejo de pensar
en la indiferencia de las semanas, ni en esta mezquina aspereza de la saliva,
ni en las imágenes de las telarañas.
(Todo atisbo de luz acaba por petrificarse en la redondez del desequilibrio.)
—Al final de tanta partida, uno termina creyendo que la muerte anticipada
es cierta: en el tintero la raíz de las sombras,
todas las formas postreras o antepuestas del conocimiento.
Tan distante el horizonte y uno lo ve a la vuelta de la esquina.
Tan cierta la miseria, que yo soy otra piltrafa en la espinela del cascajo.
Para engañarme veo el mapamundi con analgésicos…

Barataria, 24.X,2013, del libro POST SCRIPTUM

No hay comentarios:

Publicar un comentario