sábado, 22 de febrero de 2014

"Anónimo viajero"- "Călător anonim” de Octavio Fernández Zotes (traducido en rumano por Elisabeta Botan)


 Octavio Fernández Zotes

CĂLĂTOR ANONIM
   
Anonim călător când vei auzi
în seara aceasta sunete suave de iarnă:
nu te opri.
E freamătul iernii ce cade
peste țintuirea încrucișată a drumurilor:
doi plopi negri, patru brazi și niște flori
răzvrătiți în fața frigului iernii.


Se săvârșesc în suflet
ultimele cuvinte, imagini
strălucitoare precum jăratecul;
metafore retorice ce ard
și lasă doar praf mut și cenușiu
de silă și acalmie.

Astfel, spiritul se umple
de luciu nebulos, de pași decolorați
care acum doar așteaptă 
termenul  sigur al călătoriei în spirală.
Spirale de fum în urmele de pași
unde acum se topesc,
florile iernii,
plopii negri desfrunziți,
brazii tremurători
și suflete ce rătăcesc incoerente
în căutarea destinului.


În fiecare răgaz există un freamăt de zăpadă.


Din cartea ”Călător anonim” Editura Hontanar 2010

 Anónimo viajero


Anónimo viajero que escucharas
sonidos leves de invierno en esta tarde:
no te pares.
Es el rumor de la nieve cuando cae
sobre este enclave cruzado de caminos:
dos chopos, cuatro pinos y unas flores
rebeldes ante el frío del invierno.

Dentro del alma se consumen
las últimas palabras, la imágenes
brillantes como brasas;
retóricas metáforas que arden
y sólo dejan un silente polvo gris
de tedio y calma.

Así, el espíritu se llena
de nebulosa pátina, de pasos desteñidos
que sólo ahora esperan
un término seguro a este viaje espiral.

Espirales de humo en las pisadas
donde se funden ya.
las flores del invierno,
los chopos deshojados,
los pinos temblorosos
y las ánimas que vagan inconexas
en busca de destino.

Hay un rumor de nieve en cada pausa.

De “Anónimo viajero” Ediciones Hontanar 2010
No hay comentarios:

Publicar un comentario