jueves, 16 de enero de 2014

”Fantasme”-” Fantasmas”de André Cruchaga (traducido al rumano por Elisabeta Botan)

André Cruchaga,FANTASMECe fantasme îmi urcă pe tâmplele gri? Ce inele se rotesc fără încetare
în labirintul propriilor mele mizerii umane?
Ce sete mușcă urletele sângelui, distanțele înghețate?
Ce coșmaruri imposibile de liniște ling fragmentele cenușii
oaselor mele până în punctul de a le preface în argilă haotică?
Ce păstrează îmbrăcămintea îndescifrabilă de carne agățată în părăsire?
Cine consumă rafala de frunze peste granit?
— Ficțiunea e atât de adevărată ca durul sacrificiu care mușcă coastele.
(Doar praful și noaptea pot să prădeze pupilele, acest acoperiș 
fără olane care îmbrățișează mendicitatea.)
La vârsta mea, se reflectează numai la nostalgie, nu în jurăminte
care adâncesc cicatrici...

Barataria, 23.IX.2013, din cartea POST-SCRIPTUM
FANTASMAS
¿Qué fantasmas suben a mis sienes grises? ¿Qué anillos giran sin descanso
en el laberinto de mis propias miserias humanas?
¿Qué sed muerde los aullidos de la sangre, las distancias congeladas?
¿Qué pesadillas imposibles de sosiego lamen los fragmentos de ceniza
de mis huesos al punto de volverlos caótica arcilla?
¿Qué guarda el traje indescifrable de la carne colgado de orfandad?
¿Quién consume la ráfaga de hojas sobre el granito?
—La ficción es tan cierta como la dura faena que muerde las costillas.
(Sólo el polvo y la noche son capaces de depredar las pupilas, este techo
sin tejas que abraza la mendicidad.)
A mi edad, ya únicamente se piensa en la nostalgia, no en juramentos
que ahondan cicatrices…

Barataria, 23.IX.2013, del libro POST SCRIPTUM

No hay comentarios:

Publicar un comentario