sábado, 28 de diciembre de 2013

"Lectură”-”Lectura”de André Cruchaga(traducido al rumano por Elisabeta Botan)

André Cruchaga
LECTURĂ


În heleșteu, cartea apelor, balta cernelei în leșinul său.
În josul paginii, anii de scris și liniștea; m-am născut pe aceast drumeag
filial al alfabetului: aici, citesc firesc imaginarul apelor.
În ce direcție picură nesomnul?
Care e destinul arbustului, poemul și fiorii săi?
(În fiecare lectură lumea își dezleagă strategiile, se câștigă infinitul
sau, pur și simplu se pierde eternitatea.)
În furtuna paroxismului, negura evocă suflarea, scapă?
Acum știu, bineînțeles, că e o cale periculoasă: e farul...
Barataria, 18.VIII.2013LECTURA


En el estanque, el libro de las aguas, la poza de la tinta en su vértigo.
Al pie de la página, los años de escritura y el silencio; nací en ese caminito
filial del alfabeto: aquí, sencillamente leo el imaginario de las aguas.
¿Hacia qué rumbo gotea el desvelo?
¿Bajo qué rumbo del arbusto, el poema y sus escalofríos?
(En cada lectura el mundo desata sus estratagemas, se gana el infinito
o, sencillamente se pierde la eternidad.)
En la tormenta del paroxismo, la neblina evoca el aliento ¿escapa?
—Ahora sé, desde luego, que es un camino peligroso: es linterna…
Barataria, 18.VIII.2013

No hay comentarios:

Publicar un comentario